Bảng xếp hạng fifa nữ

XH Tuyển QG KV Điểm +/- Điểm trước
1  USA (W) Concacaf 2090 -1 2090
2  Germany (W) Châu Âu 2061 -6 2061
3  Sweden (W) Châu Âu 2049 -14 2049
4  England (W) Châu Âu 2040 -15 2040
5  France (W) Châu Âu 2026 5 2026
6  Spain (W) Châu Âu 2002 4 2002
7  Canada (W) Concacaf 1996 -5 1996
8  Brazil (W) Nam Mỹ 1995 22 1995
9  Netherland (W) Châu Âu 1980 -10 1980
10  Australia (W) Châu Á 1919 1 1919
11  Japan (W) Châu Á 1916 0 1916
12  Norway (W) Châu Âu 1908 2 1908
13  Denmark (W) Châu Âu 1866 15 1866
14  China (W) Châu Á 1854 -2 1854
15  Iceland (W) Châu Âu 1854 2 1854
16  Italy (W) Châu Âu 1846 0 1846
17  South Korea (W) Châu Á 1840 0 1840
18  Austria (W) Châu Âu 1813 4 1813
19  Belgium (W) Châu Âu 1795 -8 1795
20  Switzerland (W) Châu Âu 1765 -6 1765
21  Portugal (W) Châu Âu 1745 -7 1745
22  Ireland (W) Châu Âu 1743 1 1743
23  Scotland (W) Châu Âu 1735 11 1735
24  Russia (W) Châu Âu 1717 0 1717
25  Colombia (W) Nam Mỹ 1702 0 1702
26  New Zealand (W) Châu Úc 1699 -7 1699
27  Czech (W) Châu Âu 1690 -2 1690
28  Argentina (W) Nam Mỹ 1682 0 1682
29  Finland (W) Châu Âu 1676 9 1676
30  Wales (W) Châu Âu 1665 6 1665
31  Poland (W) Châu Âu 1662 1 1662
32  Vietnam (W) Châu Âu 1648 5 1648
33  Ukraine (W) Châu Âu 1644 0 1644
34  Serbia (W) Châu Âu 1622 2 1622
35  Mexico (W) Nam Mỹ 1621 0 1621
36  Costa Rica (W) Nam Mỹ 1596 -4 1596
37  Chinese Taipei (W) Châu Á 1578 4 1578
38  Romania (W) Châu Âu 1564 1 1564
39  Slovenia (W) Châu Âu 1556 4 1556
40  Nigeria (W) Châu Phi 1554 13 1554
41  Chile (W) Nam Mỹ 1553 0 1553
42  Hungary (W) Châu Âu 1544 2 1544
43  Jamaica (W) Concacaf 1536 0 1536
44  Thailand (W) Châu Á 1530 3 1530
45  Northern Ireland (W) Châu Âu 1523 -2 1523
46  Philippines (W) Châu Á 1512 16 1512
47  Slovakia (W) Châu Âu 1512 -9 1512
48  Paraguay (W) Nam Mỹ 1505 1 1505
49  Uzbekistan (W) Châu Á 1498 7 1498
50  Myanmar (W) Châu Á 1487 -31 1487
51  Venezuela (W) Nam Mỹ 1486 0 1486
52  Panama (W) Concacaf 1482 0 1482
53  Haiti (W) Concacaf 1475 -2 1475
54  South Africa (W) Châu Phi 1471 0 1471
55  Papua New Guinea (W) Châu Phi 1469 0 1469
56  Cameroon (W) Châu Phi 1445 0 1445
57  Belarus (W) Châu Âu 1443 0 1443
58  Ghana (W) Châu Phi 1419 2 1419
59  Croatia (W) Châu Âu 1416 -1 1416
60  India (W) Châu Á 1413 22 1413
61  Iran (W) Châu Á 1409 40 1409
62  Greece (W) Châu Âu 1405 1 1405
63  Turkey (W) Châu Âu 1388 5 1388
64  Uruguay (W) Nam Mỹ 1385 7 1385
65  Bosnia and Herzegovina (W) Châu Âu 1382 -1 1382
66  Ivory Coast (W) Châu Phi 1379 0 1379
67  Ecuador (W) Nam Mỹ 1376 -1 1376
68  Israel (W) Châu Âu 1358 -2 1358
69  Fiji (W) Châu Phi 1345 0 1345
70  Equatorial Guinea (W) Châu Phi 1344 0 1344
71  Albania (W) Châu Âu 1342 0 1342
72  Morocco (W) Châu Phi 1334 0 1334
73  Jordan (W) Châu Á 1322 -45 1322
74  Peru (W) Nam Mỹ 1318 -7 1318
75  Trinidad Tobago (W) Concacaf 1318 0 1318
76  Tunisia (W) Châu Phi 1298 0 1298
77  Zambia (W) Châu Phi 1298 0 1298
78  Azerbaijan (W) Châu Âu 1290 -6 1290
79  Algeria (W) Châu Phi 1288 0 1288
80  Mali (W) Châu Phi 1273 0 1273
81  Senegal (W) Châu Phi 1264 -2 1264
82  Guatemala (W) Nam Mỹ 1259 0 1259
83  Bahrain (W) Châu Á 1254 0 1254
84  Guyana (W) Châu Phi 1247 0 1247
85  malta (W) Châu Âu 1245 6 1245
86  Laos (W) Châu Á 1240 -17 1240
87  Egypt (W) Châu Phi 1229 0 1229
88  Malaysia (W) Châu Á 1228 -3 1228
89  Bulgaria (W) Châu Âu 1228 0 1228
90  Montenegro (W) Châu Âu 1224 1 1224
91  Tonga (W) Châu Úc 1221 0 1221
92  Guam (W) Châu Á 1218 0 1218
93  Cuba (W) Concacaf 1217 0 1217
94  Lithuania (W) Châu Âu 1216 0 1216
95  Bolivia (W) Nam Mỹ 1213 0 1213
96  Samoa (W) Châu Úc 1212 0 1212
97  Estonia (W) Châu Âu 1211 -6 1211
98  Kazakhstan (W) Châu Âu 1205 0 1205
99  Faroe Islands (W) Châu Âu 1201 -3 1201
100  Nepal (W) Châu Á 1199 -5 1199
101  Kosovo (W) Châu Âu 1188 0 1188
102  Puerto Rico (W) Concacaf 1186 0 1186
103  Solomon Islands (W) Châu Úc 1181 0 1181
104  Indonesia (W) Châu Á 1179 -29 1179
105  New Caledonia (W) Châu Phi 1175 0 1175
106  Tahiti (W) Châu Úc 1175 0 1175
107  Cook Islands (W) Concacaf 1174 0 1174
108  Dominican Republic (W) Châu Úc 1173 0 1173
109  Congo (W) Châu Phi 1161 0 1161
110  Moldova (W) Châu Âu 1161 0 1161
111  Congo DR (W) Châu Phi 1159 0 1159
112  United Arab Emirates (W) Châu Á 1158 0 1158
113  Nicaragua (W) Concacaf 1157 0 1157
114  El Salvador (W) Nam Mỹ 1148 0 1148
115  Honduras (W) Concacaf 1145 0 1145
116  Luxembourg (W) Châu Âu 1145 3 1145
117  Cambodia (W) Châu Á 1144 3 1144
118  Latvia (W) Châu Âu 1142 0 1142
119  Togo(W) Châu Phi 1138 0 1138
120  Cyprus (W) Châu Âu 1134 13 1134
121  Vanuatu (W) Châu Úc 1132 0 1132
122  Gambia (W) Châu Phi 1129 0 1129
123  Ethiopia (W) Châu Phi 1117 0 1117
124  Zimbabwe (W) Châu Phi 1115 0 1115
125  Georgia (W) Châu Âu 1113 0 1113
126  Mongolia (W) Châu Á 1108 -3 1108
127  Kyrgyzstan (W) Châu Á 1099 -21 1099
128  North Macedonia (W) Châu Âu 1093 -1 1093
129  Palestine (W) Châu Á 1091 -6 1091
130  Singapore (W) Châu Á 1090 6 1090
131  St. Kitts and Nevis (W) Concacaf 1090 0 1090
132  Suriname (W) Concacaf 1089 0 1089
133  Cape Verde (W) Châu Phi 1088 0 1088
134  Gabon (W) Châu Phi 1079 0 1079
135  Guinea (W) Châu Phi 1075 0 1075
136  Turkmenistan (W) Châu Á 1075 0 1075
137  Lebanon (W) Châu Á 1062 24 1062
138  Sierra Leone (W) Châu Phi 1059 0 1059
139  Bangladesh (W) Châu Á 1054 0 1054
140  Burkina Faso (W) Châu Phi 1050 0 1050
141  Armenia (W) Châu Âu 1044 -13 1044
142  Angola (W) Châu Phi 1037 0 1037
143  American Samoa (W) Châu Úc 1030 0 1030
144  Benin (W) Châu Phi 1020 0 1020
145  Namibia (W) Châu Phi 1011 0 1011
146  Bermuda (W) Concacaf 1007 0 1007
147  Kenya (W) Châu Phi 991 0 991
148  Tajikistan (W) Châu Á 991 -42 991
149  Botswana (W) Châu Phi 984 0 984
150  Saint Lucia (W) Concacaf 982 0 982
151  Tanzania (W) Châu Phi 980 0 980
152  Barbados (W) Concacaf 966 0 966
153  Sri Lanka (W) Châu Á 955 0 955
154  St. Vincent Grenadines (W) Concacaf 950 0 950
155  Timor Leste (W) Châu Á 946 -27 946
156  Pakistan(W) Châu Á 944 26 944
157  Syrian (W) Châu Á 942 0 942
158  Malawi (W) Châu Phi 941 0 941
159  Maldives (W) Châu Á 938 0 938
160  Uganda (W) Châu Phi 924 0 924
161  Dominica (W) Concacaf 910 0 910
162  Rwanda (W) Châu Phi 894 0 894
163  Liberia (W) Châu Phi 891 0 891
164  Seychelles (W) Châu Phi 884 0 884
165  Niger (W) Châu Phi 877 0 877
166  Cayman Islands (W) Concacaf 854 0 854
167  Grenada (W) Concacaf 849 0 849
168  Lesotho (W) Châu Phi 847 0 847
169  Saudi Arabia (W) Châu Á 844 5 844
170  Bhutan (W) Châu Á 841 64 841
171  Belize (W) Châu Úc 839 0 839
172  Guinea Bissau (W) Châu Phi 834 0 834
173  Mozambique (W) Châu Phi 820 0 820
174  Antigua Barbuda (W) Concacaf 804 0 804
175  Burundi (W) Châu Phi 799 0 799
176  Swaziland (W) Châu Phi 798 0 798
177  US Virgin Islands (W) Concacaf 793 0 793
178  Curacao (W) Concacaf 771 0 771
179  Andorra (W) Châu Âu 751 0 751
180  British Virgin Islands (W) Concacaf 735 0 735
181  Aruba (W) Concacaf 728 0 728
182  Comoros (W) Châu Phi 722 0 722
183  Madagascar (W) Châu Phi 691 0 691
184  Anguilla (W) Concacaf 687 0 687
185  Turks Caicos Islands (W) Concacaf 664 0 664
186  South Sudan (W) Châu Phi 649 0 649
187  Mauritius (W) Châu Phi 375 0 375